Anstrengelsesutløst pustebesvær / EILO

Anstrengelsesutløst pustebesvær

Denne tilstanden kalles EILO, og betyr anstrengelsesutløst pustebesvær ved innpust. Det som skjer når disse symptomene oppstår, er at det blir trangt i strupen når du puster inn. (https://www.nrk.no/livsstil/mystisk-pustebesvaer-under-trening-1.11193390)

Forveksles ofte med anstrengelsesastma. Da oppstår ofte pusteproblemene tre til femten minutter etter at du har presset deg, og du har problemer med å puste ut

Anstrengelsesutløst pustebesvær ved innpust:

– Vi kan forklare det slik at strupen er inngangsporten til luftveiene og den fungerer som en “flaskehals.” Problemet er at “tuten” i flaska blir for trang når du puster inn, og det blir derfor vanskelig å puste.

xhttps://paidos.no/pusteproblemer-under-anstrengelse-husk-a-tenke-pa-eilo/ :

Larynx er det trangeste partiet luften skal gjennom på vei til og fra lungene, og derfor svært utsatt for obstruksjon, særlig når ventilasjonen og luftstrømshastigheten øker. Den fungerer som en ventil som er med på å regulere luftstrømmen, beskytter mot aspirasjon, fin-regulerer seg ved tale og sang og åpner seg maksimalt opp ved anstrengelse.

Diagnosen har fått navnet «Exercise Induced Laryngeal Obstruction» – EILO. Hos de som har tilstanden, skjer en lukking istedenfor åpning av larynx under økende anstreng­else. Dette skaper problemer ved innpust.

Symptomene ved EILO er mest uttalt under maksimal intensitet og opphører raskt når en stopper og pusten roer seg.

CLE-test for å avdekke EILO

Behandling: inspiratorisk muskeltrening  eller trene på å holde larynx åpen også ved høye ventilasjonskrav.

Inspiratorisk muskel styrketrening (IMT)

http://24monde.info/article/inspiratorisk-muskeltrening-og-idrettsprestasjoner-av-motstand

 

Lenker:

https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/eilo-exercise-induced-laryngeal-obstruction/

Heterogeniteten ved anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/lunge-og-luftveissykdommer-og-fysisk-aktivitet/

Her står det bl.a.:
Anstrengelsesutløst astma består av pustevansker som opptrer i forbindelse med fysisk aktivitet der du blir andpusten – såkalt aerob trening.

Se også her:

https://www.lhl.no/lungesykdommer/anstrengelsesutlost-astma/

Exercise-Induced Asthma = Anstrengelsesutløst astma

 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=2012&language=English

 

https://www.blf.org.uk/support-for-you/breathlessness/causes :

Her står det:

Other causes of long-term breathlessness include:

postural conditions that alter the shape of your spine, and affect how your ribs and how your lungs expand. For example scoliosis and kyphosis

Comments are closed.