OK-rapport Femundsmarka

Kjøpes hos Thansen: Mini Feltspade med hakke og kompas 30cm – Outdoor / trekking – thansen.no  129 kr

Info om dugnaden Røvollen – Ljøsnåvollen.

Stien fra Røa til Røvollen skal det ikke gjøres noe med.

Avstander: Røsand- Røvollen ca 4 km, Røvollen – stikryss Volsjøbekken ca 10-11 km, Volsjøbekken – grensa Skjebro ca 5 km, Volsjøbekken – Ljøsnåvollen ca 13 km

Etappe 2, Mandag og evnt onsdag: Stormyråsen – stikryss ved Volsjøbekken

Deler av strekket preget av blokkstein og utydelig sti.

Fra nordre del av Gråvola mot Volsjøbekken tydelig sti.

En del varder, men nødvendig å forsterke strekket med flere pga blokkstein og diffus sti.

Variabelt med hvor mye merking det er pĂĄ strekket.

 

Etappe 1: Tirsdag og onsdag Røvollen – Stormyråsen.

Skifte skilt stolpe 1 (stikryss sørøst for Røvollen).

Forsterke merking ut fra Røvollen.

Grei sti gjennom skogen og langs Langeggtjønnan mot Stormyråsen.

Noen fuktige omrĂĄder. Noen gangbaner.

Grøfte litt i skogen øst for Røvollen? Et stykke renner det en bekk i stien.

Få varder- merking på trær.

Klippe kjerr langs Langtjønneggan.  2 sakser – en mellomstor og en liten

 

Etappe 3, Tirsdag og litt mandag: Stikryss Volsjøbekken – grensa i Skjebrofjellet. Siri og Steinar 

GĂĄr til Fautbua.

Skifte skilt på stolpe 2 (stikryss ved Volsjøbekken)

DĂĄrlig med varder og merking pĂĄ hele strekket.

Fra Volsjøbekken til Fautbua tydelig sti, men dårlig med merking.

Fra Fautbua til grensa er det dĂĄrlig sti, dĂĄrlig merking, fĂĄ/ingen varder.

—–

Etappe 4: Stikryss Volsjøbekken – Muggsjølia

Sliten merking.

Tydelig sti. Stien veksler mellom ĂĄpent landskap og skog.

Vading over Mugga. Nye tau 2022

 

Etappe 5: Muggsjølia – Ljøsnåvollen

Sette opp ny stolpe og skilt ved stikryss rett nord for i Muggsjølia

Sliten merking.

Tydelig sti.

Mange gangbanepartier.

Behov for ĂĄ klippe noe kjerr.

En liten omlegging/forskyvning av stien på et fuktig punkt sør for Ljøsnåvollen (se kart)

Skifte skilt ved Ljøsnåvollen (skiltstolpe ved brua over Svenselva).


Skiltstolper med forklaring ruta Røvollen – Ljøsnåvollen

 

Stolpe 1: Stikryss sørøst for Røvollen (33V 347456 6916600)

Skilt:      Røvollen

Ljøsnåvollen

Skedbro Fjällstuga

Svukuriset

Haugen

E1 x2

Skilt skiftes 2023

Stolpe ok.

Stolpe 2: Stikryss ved Volsjøbekken (33V 351463 6923752)

Skilt:      Ljøsnåvollen

Skedbro Fjällstuga

Røvollen

E1 x2

Skilt skiftes 2023

Stolpe ok.

Stolpe 3: Nord for Muggsjølia (33V 347878 5927645)

Skilt:      Ljøsnåvollen

Skedbro fjällstuga

Røvollen

Nytt skiltpunkt. Skiltene settes opp 2023

Stolpe kjøres ut av Statskog vinter 2023. Lagres på Muggsjølia.

Stolpe 4: Ved Ljøsnåvollen.  (32V 653616 6932680)

Skilt:      Fjølburøsta

Langen

Skedbro Fjällstuga

Røvollen

E1 x2

Skilt skiftes 2023

Stolpe ok.

Comments are closed.