Kontrollkomiteen ASK

Bruk www.ask-kontroll.no som en shortcut for å komme til denne siden.

 

——

Asker Skiklubb

Kontrollutvalg:

https://www.revisorforeningen.no/contentassets/6e11c7e7c73d4a8693d4a0110291ee77/ny-regnskaps–og-revisjonsregler-for-idrettslagene.pdf

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/kontrollkomite/

Sjekkliste for Kontrollkomiteen: sjekkliste-for-kontrollkomiteen

 

 

Grupper i Asker Skiklubb

 

 

 

Viktige lenker:

https://www.konnerud.no/wp-content/uploads/2017/04/Kontrollkomiteen-beretning-.pdf

https://www.asker-skiklubb.no/  

ASK årsmøte 2019

ASK LOV – gjeldende, vedtatt mars 2017

ASK – hvem er hva

ASK – virksomhetsplan og handlingsplan

Styrereferater og referat Sportsstyremøter 2019

 

 

 

Comments are closed.