NAV

Nyttige (og kanskje unyttige) sider

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/  Veldig bra side på altinn!!

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert 

https://docs.google.com/document/d/1TcIuhRSATnW3vucyQ9HKdmvh71qH_D5ov3VxQiujpBg/mobilebasic?fbclid=IwAR0EQvkjU9bBMuL5MHDrZd095Q5J7tjBquJ5xSchUixt_3AylC1GbNOAE1s 

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert#chapter-1

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-2

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset?fbclid=IwAR3tMt4mU4oNunPL64T8-qnoR2pfuK3iKKqqUd1uKcT1bo8xbOG-YA6Q_0I

https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000073778-korona-pandemien-hvordan-pavirker-det-deg-med-aksjeselskap-?fbclid=IwAR3Ne1THTYDj9aFuXgA0sTdKayvp1h6yF8X8SDs0P5V8clbOD2tL4PoGrsI

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=79201

https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000073778-korona-pandemien-relevante-temaer-for-deg-med-aksjeselskap

 

https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/arbeidsforhold/10-sporsmaal-og-svar-om-permittering?fbclid=IwAR1Fwa-wYPSDdhSZJfS9Z_vZYYou35BcMPp4FsRVOOl5lDuipBjtc4If-vg 

https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000073806-permittering-av-en-ansatt

 

 

Ett ĂĄrsverk = 1692 timer (36 timer / uke i 47 uker)

Kilde: https://frifagbevegelse.no/tariffleksikon/arsverk-6.443.530110.f7332aa9cd

Jeg jobbet 872 timer for Asker Massasje de siste 12 mĂĄnedene => 51 %.
Mars 19 – Feb 20

 

Skjema:

Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering:  Kladd er skrevet, nesten ferdig

 

A-melding:

 

 

 

 

 

 

Stillingsprosent = 51%. NB! Det er i strid med forsikringen….. (der stĂĄr det 50%)

Beregningsmodell lønn: Juster til stillingsprosent 51.

Timer i uka ved full stilling ?

Bruk 36 timer.  Lagt inn i skjema pĂĄ Altinn nĂĄ – 18/3 kl. 23.45

Fysioterapeut = 36 timer per uke ved 100% stilling. Hva utgjør det på året?

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Spoersmaal-og-svar/Om-arbeidsvilkaar-og-loenn

47 uker = ett arbeidsĂĄr.
https://www.prosent.no/okonomi/hvordan-regne-ut-arsverk/

Et ĂĄrsverk = 1695 timer = 47 * 36 = 1692

Startdato permittering = 19. mars 20 . StĂĄr nĂĄ i A-meldingen

Permittering av en ansatt

https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000073806-permittering-av-en-ansatt 

 

Mal permittering

1 Fiken-Mal Permittering

 

Comments are closed.