Stiansvar – rundtur 7 og 8

20 Rundturer — DNT Asker Turlag (dntoslo.no)

Rundtur Fløyta i Asker (ut.no)

Rundtur Husmannsplasser (ut.no)

3a451ce406179855b6231bce610e0c1e2c781be1.pdf

7Tveiter-Fløyta-Tveitersetra
8Tveiter-Husmannsplassene

 

7. Rundtur Husmannsplasser

Like ved den populære turveien rundt Semsvannet ligger flere av Askers gamle husmannsplasser. Denne turen går i nærområdet til Tveiter gård og passerer flere av husmannsplassene.

Rundturen starter ved «Knottfabrikken» like øst for Tveiter gård. Her står rester etter det som var et anlegg for produksjon av knott, eller trebriketter brukt i mangel av bensin i perioden 1943–1951.  Turen går over beitemarker og gjennom skog fram til husmannsplassen Svensrud. Underveis krysser turen et par gjerder hvor det er satt opp gjerdeklyv. Svensrud var den største av Tveiters husmannsplasser og har antagelig navnet sitt etter Sven Olssøn som var husmann der i 1742. Den siste fastboende flyttet fra plassen i 1970.

Fra Svensrud er det bare et kort stykke nordover til husmannsplassen Kølabonn som ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Her bodde det åtte familier fra 1825 til 1905. Da forlot det siste husmannsparet stedet, og inn flyttet kunstmaler og skribent Bernhard Folkestad og hans kone Kari Selvig.

Tiden på Kølabonn var Folkestads mest produktive kunstnerperiode, og hjemmet ble et populært samlingssted for kjente kunstnere som Arne og Hulda Garborg, Tilla og Otto Valstad og Herman Wildenwey. «Om ikke Kølabonn er noe tempel, så er den dog et lite kunstens bedehus», sa Folkestad under en av de mange kunstnerfestene som ble holdt her. En av disse festene går det ennå frasagn om, omtalt i Wildenweys dikt «Jonsoknatt». Folkestad bodde på plassen til han døde som enkemann i 1933.

Fra Kølabonn går rundturen på en klopp over et bekkefar og kommer inn på et lite jorde og så nordover til et stikryss. Her tar Rundtur Fløyta nordover, mens Rundtur Husmannsplasser følger stien sørover til Mobråtan. Mobråtan er antagelig den eldste av plassene under Tveiter. Plassen er nok i dag mest kjent som «Huset i skogen», etter filmatiseringen av Anne-Cath Vestlys bok «Mormor og de åtte ungene».

I stien ved Mobråtan står et skilt som viser at her var starten på Norges første turorientering, Asker Skiklubbs Askeladden, i 1966.

Fra Mobråtan går turen sørover på klopp over Flåbekken, gjennom et skogholt og ut på kjøreveien mellom Tveiter og Svensrud. Den tar oss tilbake til startpunktet.

Fakta

Turbeskrivelsen starter ved: «Knottfabrikken» ved Tveiter gård

Turlengde: 2,4 km

Terreng: Stier og kulturlandskap

 

8. Rundtur Fløyta

Denne turen tar oss langt til skogs, høyt over Asker, langs sildrende bekker mellom kølabonner og torvmyrer.

Rundturen starter ved «Knottfabrikken» like øst for Tveiter gård som ligger på nordsiden av Semsvannet. Her står rester etter det som var et anlegg for produksjon av knott, eller trebriketter brukt i mangel av bensin i perioden 1943–1951. Et kart viser at vi følger samme trase som Rundtur Husmannsplasser et stykke. (Se tur nr. 7).

Fra den travle turveien tar vi opp gjennom skog og over beitemarker. De to husmannsplassene, Svensrud og Kølabonn dukker fram etter tur. Stien går videre oppover i variert skog og småkupert terreng, og etter hvert kan vi skimte Tveitermåsan mellom trærne på venstre hånd. Her hentet bøndene torv til 1950, og grøftene etter torvskjæringen er fortsatt synlige. Så hører vi bruset fra Nedre Fløyta, en del av den 2,3 kilometer lange elva i Vestmarka. Vi krysser broen og følger stien langs elva opp til Midtre Fløyta og Svafossen, der vi krysser elva igjen. I neste stidele holder vi til venstre mot Tveitersetra og Halvorsenhytta. Etter ca. 250 meter passerer vi en av Vestmarkas mange kølabonner, Gabrielsbonn, hvor det ble brent trekull for Bærum Jernverk. Etter nye 300 meter kommer vi til Tveitersetra, en husmannsplass under Tveiter. Den siste som bodde her var Marie Amundsen, fra 1930 til hun døde i 1953.

Like nedenfor Tveitersetra ligger Halvorsenhytta som Asker Turlag åpnet som ubetjent DNT-hytte i 2017. Turmålet har allerede rukket å bli et populært overnattingsted. Hytta ble oppført i 1899 med komponist Johan Halvorsen som medeier.

Etter en hyggelig rast på trammen til Halvorsenhytta vender vi nesa sørover igjen. Like nedi bakken kommer vi inn på den eldgamle veien over Rustan til Sylling. Vi passerer den store kølabonnen Øvre Ringibonn, deretter Finnebråtan og ned Finnebråtekleiva, som har fått navn fra finneinnvandringen på 1600-tallet. Turen går forbi husmannsplassen Mobråtan, krysser Flåbekken på en klopp, tar gjennom et skogholt og ut på kjøreveien fra Tveiter gård til Svensrud, og er straks nede igjen ved startpunktet.

Fakta

Turbeskrivelsen starter ved: «Knottfabrikken» ved Tveiter gård

Turlengde: 7,2 km

 

 

 

 

Comments are closed.