Oppganger sprekker

25/2-20:

Vegger

90: Ingen

92: Ingen

94, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1 mm sprekk i 70 cm høyde

96, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1/2 mm sprekk i 70 cm høyde

98, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1/2 mm sprekk i 70 cm høyde

98, 2-3 etasje 4. trappeavsats: 3 mm sprekk i 170 cm høyde

100, 2 etasje:  2 mm sprekk i 140 cm høyde

102: ingen

104: Ingen

106: Ingen

108, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1/2 mm sprekk i 90 cm høyde

108, 3 etasje: 5 mm sprekk i 185 cm høyde

110, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1 mm sprekk i 70 cm høyde

110, 2 etasje: 10 mm sprekk ved drager

110, 3 etasje: 5 mm sprekk i 25 cm høyde

112, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 2 mm sprekk i 100 cm høyde fra gulv

112, 3 etasje: 1 mm sprekk i 60 cm høyde

114, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1 mm sprekk i 70 cm høyde fra tak

114, 2-3 etasje 1. trappeavsats: 1 mm sprekk i 60 cm høyde fra tak

114, 3 etasje: ca 5 mm sprekk i 220 cm høyde fra tak

114, 3 etasje: ca 100 mm (øyemål) sprekk i 250 cm høyde fra tak

116, 1-2 etasje 1. trappeavsats: 1 mm sprekk i 60 cm høyde fra tak

116, 2-3 etasje 3. trappeavsats: 1/2 mm sprekk i 40 cm høyde fra tak

 

Trapper – sprekk i murpuss øverst:

NF90: 1-2 etasje

NF92: 1-2 etasje

NF92: 3-4 etasje

NF94: 1-2 etasje

NF96: 1-2 etasje

NF98: 1-2 etasje

NF100: 1-2 etasje

NF100: 2-3 etasje

NF100: 3-4 etasje

NF102: 3-4 etasje

NF104: 1-2 etasje

NF104: 2-3 etasje

NF104: 3-4 etasje

NF106: 1-2 etasje

NF106: 2-3 etasje

NF108: 1-2 etasje

NF110: 1-2 etasje

NF112: 1-2 etasje

NF112: 2-3 etasje

NF112: 3-4 etasje

NF114: 1-2 etasje

NF114: 2-3 etasje

NF116: 1-2 etasje

NF116: 2-3 etasje

Comments are closed.