Timeregistrering i Tripletex app

Tripletex på mobil – Bruk Tripletex-appen – Tripletex.no

Timeføring i Tripletex-app. – YouTube

Timer føres på aktivitet

Velg:

A) Stemplingsur (stemple inn / stemple ut)

eller

B) Timer (registrering i etterkant)

Velg aktivitet

Timer legges inn manuelt

Mulighet for å legge inn en kommentar

Når ferdig, huk av at uken er ferdig registrert

 

HVORDAN OPPRETTER JEG NYE AKTIVITETER Å FØRE TIMER PÅ? [74]

Man må velge en aktivitet når man fører timer i Tripletex. Det er mulig å knytte aktiviteter opp mot prosjekt. Disse aktivitetene kaller vi prosjektaktiviteter. Aktiviteter, som ikke er knyttet til prosjekt, kaller vi internaktiviteter. Disse aktivitetene er derfor ikke fakturerbare.

Alle aktiviteter administreres via “Timeliste/Innstillinger” i hovedmenyen. Prosjektaktivitetene som vises her, vil være tilgjengelig på alle prosjekter.

Det er også mulig å opprette egne aktiviteter per prosjekt. Dette gjøres via budsjettfanen på prosjektet. Legg til nye rader i avsnittet “Aktiviteter”.

 

Tripletex på mobil – Bruk Tripletex-appen – Tripletex.no

 

https://tripletex.no/execute/docSearch?categoryId=5 

 

Timeføring (tripletex.no)

 

Timelisteinnstillinger (tripletex.no)

 

 

Sendt inn 19/4-21 – sak 00165788

Hvordan får avdelingsleder beskjed om at timer er ferdig registrert for forrige måned, og klar til godkjenning? Er det mulig å sette opp at to personer skal godkjenne timelisten, før lønn kjøres? Hvordan er integrasjonen mellom timeføring i app og Tripletex? Jeg har ansatte som jobber for to avdelinger, vil disse kunne bruke timeføring i Tripletex app? Hvordan gjøres dette? Krav hos oss er at avdelingsleder skal godkjenne timelistene, før lønnen beregnes og utbetales

 


Timelisteinnstillinger

Moduler – Internaktiviteter – Prosjektaktiviteter – Fridager

Moduler

Godkjenning av timer til fakturering: aktiverer man denne vil en leder med rettigheter kunne godkjenne alle timer før fakturering. Men dette gjelder kun prosjekt timer – altså timer ført mot prosjekt.

Stemplingsur : Aktiverer et tidsur man kan klikke på og av utenfor hver aktivitet slik at man slipper å føre timer manuelt.

Timeliste – Ferdig registrert: den ansatte markerer i timelisten at den er ferdig registrert når uken er omme. En avdelingsleder eller ansvarlig vil da i Status timeliste kunne se når den ansatte har markert timelisten som ferdig registrert.

Timeliste – Godkjenning: Et nytt nivå i timelisten hvor en leder godkjenner timelisten til den ansatte. Den ansatte kan da ikke føre timer i den aktuelle uken. Timelisten vil være låst.

Månedsoversikt – Ferdig registrert: Aktiverer et valg i månedsoversikten slik at den ansatte kan markere den aktuelle måneden for ferdig registrert/ført. Huker man på denne haken vil det også aktivere varsel/påminnelse om å fullføre timeføring for den aktuelle måneden. Varselet kommer en dag etter månedsslutt.

Månedsoversikt – Godkjenning: Har man ansatte med timelønn og lønnskjøring i Tripletex, må denne være aktivert slik at grunnlaget av timeføringen kommer til utbetaling. For ansatte med fastlønn og hvor det skal utbetales overtid, fleksisaldo mm – må også månedsoversikten godkjennes med denne haken. Det er gjerne en avdelingsleder, leder eller den som har ansavet for lønnskjøringen som gjodkjenner månedsoversikten.

Fleksisaldo: Benyttes for å holde oversikt over timer hvor den ansatte i perioder jobber for mye evt for lite. Bruk av fleksisaldo vil kun være mulig for den/de ansatte med fast månedslønn og hvor timeføring gjøres ut i fra en normaltid (f.eks 8 timer per dag).

Feriesaldo: Fører den ansatte mot denne aktiviteten vil man kunne følge med hvor mye man har tilgode av ferie i løpet av året. Feriesaldoen er gjerne hentet fra standard antall feriedager under Lønnsinnstillinger.

Internaktiviteter

Internaktivitetene er ufakturerbare og benyttes ikke ved timeføring på prosjekter. Internaktiviteter kan for eksempel være ferie eller sykdom, og andre interne aktiviteter man har behov for. Man kan velge ny rad for å legge til nye aktiviteter. Det er også mulig å slette aktiviteter man ikke benytter, men har man ført timer på aktiviteten, vil raden være låst for sletting. Sett da aktiviteten inaktiv.

Merk at ferieaktiviteten styrer feriesaldoen (bør ikke endres).

”Faktureringsgrad reduseres ikke”

Aktiveres denne for en internaktivitet, vil det si at den forventede faktureringsgraden for en ansatt ikke blir påvirket av timene som blir ført.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.