Timeregistrering i Tripletex app

Tripletex pĂĽ mobil – Bruk Tripletex-appen – Tripletex.no

Timeføring i Tripletex-app. – YouTube

Timer føres pü aktivitet

Velg:

A) Stemplingsur (stemple inn / stemple ut)

eller

B) Timer (registrering i etterkant)

Velg aktivitet

Timer legges inn manuelt

Mulighet for ĂĽ legge inn en kommentar

NĂĽr ferdig, huk av at uken er ferdig registrert

 

HVORDAN OPPRETTER JEG NYE AKTIVITETER Å FØRE TIMER PÅ? [74]

Man mü velge en aktivitet nür man fører timer i Tripletex. Det er mulig ü knytte aktiviteter opp mot prosjekt. Disse aktivitetene kaller vi prosjektaktiviteter. Aktiviteter, som ikke er knyttet til prosjekt, kaller vi internaktiviteter. Disse aktivitetene er derfor ikke fakturerbare.

Alle aktiviteter administreres via “Timeliste/Innstillinger” i hovedmenyen. Prosjektaktivitetene som vises her, vil vĂŚre tilgjengelig pĂĽ alle prosjekter.

Det er ogsĂĽ mulig ĂĽ opprette egne aktiviteter per prosjekt. Dette gjøres via budsjettfanen pĂĽ prosjektet. Legg til nye rader i avsnittet “Aktiviteter”.

 

Tripletex pĂĽ mobil – Bruk Tripletex-appen – Tripletex.no

 

https://tripletex.no/execute/docSearch?categoryId=5 

 

Timeføring (tripletex.no)

 

Timelisteinnstillinger (tripletex.no)

 

 

Sendt inn 19/4-21 – sak 00165788

Hvordan für avdelingsleder beskjed om at timer er ferdig registrert for forrige müned, og klar til godkjenning? Er det mulig ü sette opp at to personer skal godkjenne timelisten, før lønn kjøres? Hvordan er integrasjonen mellom timeføring i app og Tripletex? Jeg har ansatte som jobber for to avdelinger, vil disse kunne bruke timeføring i Tripletex app? Hvordan gjøres dette? Krav hos oss er at avdelingsleder skal godkjenne timelistene, før lønnen beregnes og utbetales

 


Timelisteinnstillinger

Moduler – Internaktiviteter – Prosjektaktiviteter – Fridager

Moduler

Godkjenning av timer til fakturering: aktiverer man denne vil en leder med rettigheter kunne godkjenne alle timer før fakturering. Men dette gjelder kun prosjekt timer – altsĂĽ timer ført mot prosjekt.

Stemplingsur : Aktiverer et tidsur man kan klikke pü og av utenfor hver aktivitet slik at man slipper ü føre timer manuelt.

Timeliste – Ferdig registrert: den ansatte markerer i timelisten at den er ferdig registrert nĂĽr uken er omme. En avdelingsleder eller ansvarlig vil da i Status timeliste kunne se nĂĽr den ansatte har markert timelisten som ferdig registrert.

Timeliste – Godkjenning: Et nytt nivĂĽ i timelisten hvor en leder godkjenner timelisten til den ansatte. Den ansatte kan da ikke føre timer i den aktuelle uken. Timelisten vil vĂŚre lĂĽst.

MĂĽnedsoversikt – Ferdig registrert: Aktiverer et valg i mĂĽnedsoversikten slik at den ansatte kan markere den aktuelle mĂĽneden for ferdig registrert/ført. Huker man pĂĽ denne haken vil det ogsĂĽ aktivere varsel/pĂĽminnelse om ĂĽ fullføre timeføring for den aktuelle mĂĽneden. Varselet kommer en dag etter mĂĽnedsslutt.

MĂĽnedsoversikt – Godkjenning: Har man ansatte med timelønn og lønnskjøring i Tripletex, mĂĽ denne vĂŚre aktivert slik at grunnlaget av timeføringen kommer til utbetaling. For ansatte med fastlønn og hvor det skal utbetales overtid, fleksisaldo mm – mĂĽ ogsĂĽ mĂĽnedsoversikten godkjennes med denne haken. Det er gjerne en avdelingsleder, leder eller den som har ansavet for lønnskjøringen som gjodkjenner mĂĽnedsoversikten.

Fleksisaldo: Benyttes for ü holde oversikt over timer hvor den ansatte i perioder jobber for mye evt for lite. Bruk av fleksisaldo vil kun vÌre mulig for den/de ansatte med fast münedslønn og hvor timeføring gjøres ut i fra en normaltid (f.eks 8 timer per dag).

Feriesaldo: Fører den ansatte mot denne aktiviteten vil man kunne følge med hvor mye man har tilgode av ferie i løpet av üret. Feriesaldoen er gjerne hentet fra standard antall feriedager under Lønnsinnstillinger.

Internaktiviteter

Internaktivitetene er ufakturerbare og benyttes ikke ved timeføring pü prosjekter. Internaktiviteter kan for eksempel vÌre ferie eller sykdom, og andre interne aktiviteter man har behov for. Man kan velge ny rad for ü legge til nye aktiviteter. Det er ogsü mulig ü slette aktiviteter man ikke benytter, men har man ført timer pü aktiviteten, vil raden vÌre lüst for sletting. Sett da aktiviteten inaktiv.

Merk at ferieaktiviteten styrer feriesaldoen (bør ikke endres).

”Faktureringsgrad reduseres ikke”

Aktiveres denne for en internaktivitet, vil det si at den forventede faktureringsgraden for en ansatt ikke blir püvirket av timene som blir ført.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.